הוצאה לפועל

אגודות שיתופיות - קיבוצים - שיוך דירות ונכסים

לאורך השנים צבר המשרד ניסיון רב בתחום האגודות השיתופיות, והינו בעל התמחות ייחודית בתחום הקיבוצים. עם ההפרטה והשינויים המהותיים העוברים על הקיבוצים ועל זכויות החברים והיורשים שלהם בשנים האחרונות, נוצר תחום חדש: "דיני קיבוצים" המערב סוגיות משפטיות מורכבות ומצריך מומחיות מיוחדת, תחום נוסף בו מתמחה המשרד בניהולה של עוה"ד טליה טריינין- גורן.

משרדנו שם את הדגש על ייצוג ושמירה על האינטרסים של חברי הקיבוץ ויורשיהם, והגנה על זכויותיהם מול הנהלת הקיבוץ והיועצים המשפטיים המגבים אותה, במגוון הנושאים והקונפליקטים העולים ב"קיבוץ המתחדש" והנוגעים לזכויות החדשות של החברים והיורשים שלהם, ובראש וראשונה הנושא המהותי של שיוך דירות ונכסים לחברים ו/או ליורשים.

שיוך דירות ונכסים לחברים ו/או ליורשים

המהפכה שהתחוללה בקיבוצים והמעבר בעשור האחרון מהקיבוץ השיתופי לקיבוץ המתחדש (שאינו מספק עוד את כל צרכיו החומריים של החבר, ומאלץ אותו לדאוג לפרנסתו וכלכלתו באופן עצמאי), יצרה קונפליקטים בקיבוצים רבים וניגוד עניינים מובהק בין האינטרס של הנהלת הקיבוץ לשמור על הזכויות הקנייניות והבעלות בנכסי הקיבוץ ודירות המגורים, לבין האינטרס של החברים, ובצדק, לשייך להם את הדירות ולרשום את הבעלות בהן על שמם.

וזאת ביתר שאת כשמדובר בקיבוצים מתחדשים שקיבלו החלטה על היום הקובע, אך לא השלימו עדיין (וחלקם אף אינם מעוניינים ו/או מתכוונים להשלים) את השיוך הקנייני מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), וכלפי החברים (החדשים ואף וותיקים) הבונים ו/או משפצים את בתי המגורים שלהם בקיבוץ במימון עצמי תוך השקעת ממון רב, טוענת הנהלת הקיבוץ מנגד כי למרות כל זאת אין לחברים וליורשים שלהם כל זכויות בבתים אלו השייכים כביכול לקיבוץ בלבד.

וכך גם קיבוצים אשר הפעילו את הסדר האיזונים, ובחלקם אף חתמו על הסכמי שיוך חוזי והצהירו על כך לשלטונות מיסוי מקרקעין,ולמרות כל זאת ממשיכים וטוענים כי הם בעלי הזכויות הבלעדיות בדירות, ומסרבים לשייך את הדירות ולרשום את הזכויות בהן על שם החברים, למרות התמורה שהקיבוץ קיבל עבור הדירות מהחברים. ואף טוענים שלמרות האמור לעיל, הם חופשיים לחזור בהם מההחלטה על שיוך הדירות, ואינם מחוייבים לסיים את הליך השיוך הקנייני מול רמ"י.

למשרדנו ניסיון רב בייצוגם בהצלחה של חברים ויורשים מול קיבוצים שונים בסוגיות של שיוך דירות ונכסים, והוא מתמחה במציאת פתרונות יצירתיים לבעיות הסבוכות הכרוכות בכך.

עו"ד טליה טריינין גורן אף מנהלת בימים אלו עבור לקוחות המשרד, קבוצת חברים, ויורשים של חברים- מקיבוץ שפיים, הליכים משפטיים בנסיבות דומות כנגד הקיבוץ. בהתבסס על עמדתן החד משמעית בנדון הן של רמ"י והן של רשויות מיסוי מקרקעין, היוהמ"ש לממשלה, ואף של בית המשפט העליון (כפי שהביע אותה לאחרונה בבג"צ), הרואים בנסיבות דומות מסווה לעיסקת מקרקעין של מכירת הזכויות בדירות ו"שיוך דה פקטו" שלהן לחברים. אנו סבורים כי מבחינה משפטית יש לנו את כל הסיכויים לזכות בהליכים אלו, וכי ניתן בהסתמך ע"כ לאלץ את הקיבוץ בנסיבות דומות להשלים את השיוך הקנייני של הדירות.

כמו כן מייצג המשרד ומלווה חברי קיבוץ בסכסוכים מול הקיבוץ בכל יתר הנושאים הקשורים בתהליכי ההפרטה ושינוי אורחות החיים בקיבוץ המתחדש, וכן בנושאים של קבלה לחברות והוצאה מהחברות בקיבוץ, עריכת צוואות לחברי קיבוץ, מימוש זכויותיהם החדשות של החברים עפ"י התקנון והחלטות האסיפה הכללית, ובכלל זה זכויות פנסיה וסיעוד, זכויות בגין עבודה והפסקת עבודה בקיבוץ המתחדש, וכיו"ב.

ייחודו של משרדנו לעומת משרדים אחרים העוסקים בתחום התמחות ייחודי זה של קיבוצים ושיוך דירות ונכסים, הינו בכך שמשרדנו אינו מייצג באופן עקרוני קיבוצים אלא את חברי הקיבוץ והיורשים שלהם בלבד, במטרה להגן על הזכויות שלהם ועל האינטרסים שלהם מול הקיבוץ בצורה מיטבית, ולהימנע מכל אפשרות של ניגוד עניינים.