אגודות שיתופיות - קיבוצים - שיוך דירות ונכסים

חברות

משרדנו מעניק יעוץ מקיף ומלא בנושאי חברות, עמותות, שותפויות, לרבות ליווי ויעוץ שוטף לפעילות העסקית השוטפת, טיפול ברשם החברות, העמותות והשותפויות וייצוג משפטי בערכאות השונות בתביעות שעניינן בדיני חברות, שותפויות וכו'.

משרדנו מכין חוות דעת, חוזי ההתקשרות בכל תחומי הפעילות של החברה, החל מהסכמי מייסדים, עריכת תקנון לחברה ורישומה ברשם החברות, הסכמי שותפות, הסכמי ייעוץ ולביצוע שירותים, הסכמי זיכיון, הסכמי שירותי פרסום ושיווק, הסכמי הלוואה שונים, רכישת פעילות ונכסים, רכישת מניות והקצאתן, מיזמים משותפים וכן ייצוג החברות מול רשויות המס ורשויות השלטון השונים.